Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP295K
Název koncepce: Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2021 10:04
Předkladatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČO předkladatele: 00274046
Datum zveřejnění: 09.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2021
Text oznámení: MZP295K_oznameni.pdf (2721 kB) - 04.08.2021 13:49:55
Informace o oznámení: MZP295K_infOznam.pdf (98 kB) - 04.08.2021 13:49:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP295K_infZjistovaci.pdf (95 kB) - 13.09.2021 10:04:31
Závěr zjišťovacího řízení: MZP295K_zjistovaci.pdf (164 kB) - 13.09.2021 10:04:31
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: