Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM643F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Senetářov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2020 14:25
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.08.2018
Předkladatel: MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
IČO předkladatele: 00279943
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM643F_zadani.pdf (480 kB) - 10.08.2018 11:48:36
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.09.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM643F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (406 kB) - 04.09.2018 13:58:42
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM643F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (406 kB) - 04.09.2018 13:58:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM643F_vyhodnoceni.pdf (5074 kB) - 28.04.2020 13:38:40
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.10.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM643F_stanoviskoSEA.pdf (308 kB) - 05.10.2020 14:25:37
Datum veřejného projednání: 04.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2021
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: