Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK020K
Název koncepce: Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2018 14:31
Předkladatel: Ústecký Kraj, , Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ULK020K_vyhodnoceni.zip (3686 kB) - 27.11.2017 10:04:30
Návrh koncepce: ULK020K_navrh.zip (16368 kB) - 27.11.2017 10:04:43
Informace o návrhu koncepce: ULK020K_infNavrh.pdf (147 kB) - 16.01.2018 09:11:36
Datum veřejného projednání: 09.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2018
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK020K_infVP.pdf (163 kB) - 29.12.2017 09:58:38
Zápis z veřejného projednání: ULK020K_zapisVP.pdf (151 kB) - 16.01.2018 09:28:30
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK020K_infStanovisko.pdf (625 kB) - 03.04.2018 10:24:19
Text stanoviska: ULK020K_zaverStan.zip (5425 kB) - 03.04.2018 10:16:32
Informace o zveřejnění prohlášení: ULK020K_infVyporadani.zip (445 kB) - 22.06.2018 14:28:37
Schválená koncepce: ULK020K_schvalenaKoncepce.zip (8648 kB) - 22.06.2018 14:31:32
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce "Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027" byla předána dopisem ze dne 10.11.2017 č.j. MZP/2017/710/2634 k zajištění procesu SEA na základě novely zákona č. 100 /2001 Sb.