Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP297K
Název koncepce: Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2022 09:07
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 19.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2022
Text oznámení: MZP297K_oznameni.zip (8196 kB) - 11.05.2022 16:00:22
Informace o oznámení: MZP297K_infOznam.pdf (110 kB) - 11.05.2022 16:00:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP297K_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 20.06.2022 09:07:45
Závěr zjišťovacího řízení: MZP297K_zjistovaci.pdf (425 kB) - 20.06.2022 09:07:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: