Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP297K
Název koncepce: Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2023 09:51
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 19.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2022
Text oznámení: MZP297K_oznameni.zip (8196 kB) - 11.05.2022 16:00:22
Informace o oznámení: MZP297K_infOznam.pdf (110 kB) - 11.05.2022 16:00:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP297K_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 20.06.2022 09:07:45
Závěr zjišťovacího řízení: MZP297K_zjistovaci.pdf (425 kB) - 20.06.2022 09:07:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP297K_vyhodnoceni.zip (5336 kB) - 21.10.2022 12:46:37
Návrh koncepce: MZP297K_navrh.pdf (9399 kB) - 21.10.2022 12:46:37
Informace o návrhu koncepce: MZP297K_infNavrh.pdf (106 kB) - 21.10.2022 12:46:37
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP297K_infStanovisko.pdf (183 kB) - 20.12.2022 10:52:16
Text stanoviska: MZP297K_zaverStan.zip (17082 kB) - 20.12.2022 10:52:16
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP297K_infVyporadani.pdf (595 kB) - 28.02.2023 09:51:45
Schválená koncepce: MZP297K_schvalenaKoncepce.pdf (9384 kB) - 28.02.2023 09:51:45
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: