Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP250K
Název koncepce: Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2017 13:04
Předkladatel: Ústecký kraj
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 21.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2017
Text oznámení: MZP250K_oznameni.zip (4974 kB) - 18.07.2017 08:31:14
Informace o oznámení: MZP250K_infOznam.pdf (98 kB) - 18.07.2017 08:31:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP250K_infZjistovaci.pdf (87 kB) - 29.08.2017 13:04:47
Závěr zjišťovacího řízení: MZP250K_zjistovaci.pdf (145 kB) - 29.08.2017 13:04:47
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na základě novely zákona č. 326/2017 Sb. platné od 1. 11. 2017, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, dochází ke změně příslušnosti k posuzování koncepcí. Nově bude proces SEA zajištěn Krajským úřadem Ústeckého kraje.