Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK094F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Potštát
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2017 09:40
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.07.2014
Předkladatel: Městský úřad Hranice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK094F_zadani.pdf (170 kB) - 29.09.2014 16:43:47
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 22.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK094F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (62 kB) - 29.09.2014 16:44:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2016
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): OLK094F_navrh.pdf (1369 kB) - 15.03.2017 09:39:07
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: OLK094F_vyhodnoceni.pdf (1526 kB) - 15.03.2017 09:39:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.01.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK094F_stanoviskoSEA.pdf (357 kB) - 15.03.2017 09:40:27
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: