Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM693F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Křtěnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2021 11:22
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM693F_zadani.pdf (858 kB) - 04.06.2019 11:32:54
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 24.06.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM693F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (195 kB) - 10.07.2019 10:50:05
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM693F_vyhodnoceni.pdf (2419 kB) - 05.02.2021 12:28:16
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.06.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM693F_stanoviskoSEA.pdf (226 kB) - 10.06.2021 11:22:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: