Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK169F
Název koncepce: Územní plán Vrchy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2019 09:50
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.07.2016
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK169F_zadani.PDF (175 kB) - 12.08.2016 10:59:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 09.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK169F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (130 kB) - 12.08.2016 11:00:31
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2017
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK169F_navrh.pdf (2427 kB) - 11.12.2017 08:44:02
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK169F_vyhodnoceni.pdf (2103 kB) - 11.12.2017 08:44:02
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.03.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK169F_stanoviskoSEA.pdf (581 kB) - 21.03.2018 09:52:07
Datum veřejného projednání: 03.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK169F_infoVP.pdf (1037 kB) - 10.01.2019 09:50:09