Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK013K
Název koncepce: Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2023 13:19
Předkladatel: Královéhradecký kraj
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 12.04.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2023
Text oznámení: HKK013K_oznameni.pdf (2977 kB) - 12.04.2023 12:48:23
Informace o oznámení: HKK013K_infOznam.pdf (127 kB) - 12.04.2023 12:48:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK013K_infZjistovaci.pdf (206 kB) - 15.05.2023 14:46:34
Závěr zjišťovacího řízení: HKK013K_zjistovaci.pdf (241 kB) - 15.05.2023 14:46:34
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: HKK013K_vyhodnoceni.zip (5523 kB) - 11.10.2023 10:29:20
Návrh koncepce: HKK013K_navrh.pdf (9729 kB) - 11.10.2023 10:28:12
Informace o návrhu koncepce: HKK013K_infNavrh.pdf (127 kB) - 11.10.2023 10:28:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: HKK013K_infStanovisko.pdf (268 kB) - 15.11.2023 13:19:22
Text stanoviska: HKK013K_zaverStan.pdf (195 kB) - 15.11.2023 13:19:22
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: HKK013K_schvalenaKoncepce.pdf (8654 kB) - 15.11.2023 13:19:22
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: