Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM393F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2017 10:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.04.2016
Předkladatel: MěÚ Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00283193
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM393F_zadani.pdf (447 kB) - 27.06.2016 10:23:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.05.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM393F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (94 kB) - 29.07.2016 10:30:08
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM393F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (94 kB) - 29.07.2016 10:30:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM393F_navrh.pdf (3567 kB) - 06.11.2017 14:45:58
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM393F_vyhodnoceni.pdf (2112 kB) - 06.11.2017 14:43:51
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.07.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM393F_infoStan.pdf (292 kB) - 22.12.2017 10:48:08
Text stanoviska: JHM393F_stanoviskoSEA.pdf (292 kB) - 22.12.2017 10:48:08
Datum veřejného projednání: 22.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: