Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP192K
Název koncepce: Program rozvoje města Studénka
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2015 09:33
Předkladatel: Město Studénka
IČO předkladatele: 00298441
Datum zveřejnění: 09.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2014
Text oznámení: MZP192K_oznameni.zip (2928 kB) - 01.12.2014 15:02:06
Informace o oznámení: MZP192K_infOznam.pdf (76 kB) - 04.12.2014 13:52:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP192K_infZjistovaci.pdf (68 kB) - 15.01.2015 10:00:44
Závěr zjišťovacího řízení: MZP192K_zjistovaci.pdf (89 kB) - 15.01.2015 10:00:44
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP192K_vyhodnoceni.pdf (2886 kB) - 04.02.2015 15:48:11
Návrh koncepce: MZP192K_navrh.zip (1973 kB) - 04.02.2015 15:48:11
Informace o návrhu koncepce: MZP192K_infNavrh.pdf (74 kB) - 04.02.2015 15:48:11
Datum veřejného projednání: 04.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP192K_infVP.docx (29 kB) - 19.02.2015 14:14:06
Zápis z veřejného projednání: MZP192K_zapisVP.zip (175 kB) - 06.03.2015 14:19:56
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP192K_infStanovisko.pdf (97 kB) - 02.04.2015 11:45:57
Text stanoviska: MZP192K_zaverStan.zip (3658 kB) - 02.04.2015 11:45:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP192K_schvalenaKoncepce.pdf (2338 kB) - 15.04.2015 09:33:07
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: