Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK011K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Ostrov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2018 11:47
Předkladatel: Město Ostrov
IČO předkladatele: 00254843
Datum zveřejnění: 22.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2018
Text oznámení: KVK011K_oznameni.pdf (4073 kB) - 22.12.2017 09:46:50
Informace o oznámení: KVK011K_infOznam.pdf (173 kB) - 17.01.2018 07:27:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK011K_infZjistovaci.pdf (246 kB) - 25.01.2018 07:11:09
Závěr zjišťovacího řízení: KVK011K_zjistovaci.pdf (223 kB) - 25.01.2018 07:11:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: KVK011K_vyhodnoceni.zip (3253 kB) - 14.06.2018 14:33:30
Návrh koncepce: KVK011K_navrh.zip (3417 kB) - 14.06.2018 14:33:30
Informace o návrhu koncepce: KVK011K_infNavrh.doc (60 kB) - 14.06.2018 14:33:30
Termín pro zaslání vyjádření: 05.07.2018
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: KVK011K_infStanovisko.doc (120 kB) - 13.07.2018 11:47:45
Text stanoviska: KVK011K_zaverStan.zip (397 kB) - 13.07.2018 11:47:45
Informace o zveřejnění prohlášení: KVK011K_infVyporadani.zip (397 kB) - 13.07.2018 11:47:45
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: