Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK034K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.08.2022 09:58
Předkladatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
IČO předkladatele: 00297534
Datum zveřejnění: 15.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2022
Text oznámení: MSK034K_oznameni.pdf (2432 kB) - 14.07.2022 14:22:43
Informace o oznámení: MSK034K_infOznam.pdf (376 kB) - 14.07.2022 14:22:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK034K_infZjistovaci.pdf (506 kB) - 16.08.2022 09:58:47
Závěr zjišťovacího řízení: MSK034K_zjistovaci.zip (1030 kB) - 16.08.2022 09:58:47
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: