Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM042S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Žďárná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2021 10:35
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Boskovice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: JHM042S_navrh_textNavrhu.pdf (1243 kB) - 15.06.2021 09:49:52
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: JHM042S_navrh_textStanoviska.pdf (282 kB) - 15.06.2021 09:49:52
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posouzení Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM042S_vyhodnoceni.pdf (2814 kB) - 15.06.2021 09:50:53
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.09.2021
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM042S_stanoviskoSEA.pdf (269 kB) - 08.09.2021 10:35:54
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: