Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM692F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Nýrov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2021 09:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.05.2019
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM692F_zadani.pdf (749 kB) - 27.05.2019 16:11:06
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 20.06.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM692F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (234 kB) - 17.07.2019 14:49:57
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM692F_vyhodnoceni.pdf (2780 kB) - 05.02.2021 12:32:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 22.06.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM692F_stanoviskoSEA.pdf (255 kB) - 23.06.2021 09:07:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: