Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK115F
Název koncepce: Územní plán ÚP Odry změna č. 6 (zadání - doplnění zprávy o uplatňování.)
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2016 15:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 29.07.2015
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK115F_zadani.DOC (152 kB) - 28.08.2015 12:40:47
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 27.08.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka: změna č. 6 se zpracovává dle zprávy o uplatňování ÚP Odry a zadání změny č. 6 ÚP Odry - doplnění
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK115F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (123 kB) - 28.08.2015 12:47:15
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 16.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK115F_navrh.pdf (251 kB) - 16.11.2016 15:05:05
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK115F_vyhodnoceni.pdf (1187 kB) - 16.11.2016 15:05:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.08.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK115F_stanoviskoSEA.pdf (768 kB) - 16.11.2016 14:59:58
Datum veřejného projednání: 29.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: