Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM063F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování Územního plánu Valchov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2016 15:39
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 17.06.2013
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele: 00279978
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: JHM063F_zprava.pdf (117 kB) - 19.06.2013 12:59:57
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 15.07.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: JHM063F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.doc (85 kB) - 22.07.2013 16:44:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2016
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM063F_vyhodnoceni.pdf (973 kB) - 01.08.2016 15:20:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 03.08.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM063F_stanoviskoSEA.pdf (658 kB) - 08.08.2016 15:39:55
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: