Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM291F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lhota Rapotina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2016 15:58
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.09.2015
Předkladatel: MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
IČO předkladatele: 00279978
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM291F_zadani.pdf (675 kB) - 30.09.2015 10:18:18
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.10.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM291F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (103 kB) - 16.10.2015 11:30:55
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM291F_vyhodnoceni.pdf (1709 kB) - 09.11.2016 15:58:50
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: