Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK037K
Název koncepce: Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2023 12:26
Předkladatel: Statutární město Havířov
IČO předkladatele: 00297488
Datum zveřejnění: 19.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2023
Text oznámení: MSK037K_oznameni.pdf (5295 kB) - 19.12.2022 13:08:35
Informace o oznámení: MSK037K_infOznam.pdf (394 kB) - 19.12.2022 13:08:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK037K_infZjistovaci.pdf (521 kB) - 23.01.2023 08:10:26
Závěr zjišťovacího řízení: MSK037K_zjistovaci.zip (911 kB) - 23.01.2023 08:13:45
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MSK037K_vyhodnoceni.pdf (3055 kB) - 17.03.2023 08:59:31
Návrh koncepce: MSK037K_navrh.pdf (12804 kB) - 17.03.2023 08:59:31
Informace o návrhu koncepce: MSK037K_infNavrh.pdf (597 kB) - 17.03.2023 10:50:47
Termín pro zaslání vyjádření: 06.04.2023
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MSK037K_infStanovisko.zip (988 kB) - 25.04.2023 12:26:26
Text stanoviska: MSK037K_zaverStan.pdf (793 kB) - 25.04.2023 12:26:26
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MSK037K_schvalenaKoncepce.pdf (20641 kB) - 25.04.2023 12:26:26
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: