Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS017K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2015 10:55
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 20.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2014
Text oznámení: VYS017K_oznameni.PDF (802 kB) - 20.11.2014 08:22:23
Informace o oznámení: VYS017K_infOznam.pdf (269 kB) - 20.11.2014 08:22:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS017K_infZjistovaci.zip (926 kB) - 05.01.2015 10:47:09
Závěr zjišťovacího řízení: VYS017K_zjistovaci.pdf (342 kB) - 05.01.2015 10:45:32
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: VYS017K_vyhodnoceni.zip (8333 kB) - 24.08.2015 18:05:56
Návrh koncepce: VYS017K_navrh.pdf (5508 kB) - 24.08.2015 18:05:56
Informace o návrhu koncepce: VYS017K_infNavrh.pdf (303 kB) - 24.08.2015 18:05:56
Datum veřejného projednání: 17.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: VYS017K_infVP.pdf (205 kB) - 14.09.2015 18:54:13
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS017K_infStanovisko.pdf (348 kB) - 22.10.2015 10:55:41
Text stanoviska: VYS017K_zaverStan.pdf (348 kB) - 22.10.2015 10:55:41
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: