Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK020K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2021 14:36
Předkladatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Datum zveřejnění: 23.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK020K_oznameni.pdf (4306 kB) - 22.12.2020 12:16:39
Informace o oznámení: ZLK020K_infOznam.pdf (256 kB) - 22.12.2020 12:16:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK020K_infZjistovaci.pdf (367 kB) - 25.01.2021 15:17:36
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK020K_zjistovaci.pdf (367 kB) - 25.01.2021 15:17:36
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ZLK020K_vyhodnoceni.pdf (6793 kB) - 17.02.2021 07:18:13
Návrh koncepce: ZLK020K_navrh.pdf (13519 kB) - 17.02.2021 07:18:13
Informace o návrhu koncepce: ZLK020K_infNavrh.pdf (264 kB) - 17.02.2021 07:20:41
Datum veřejného projednání: 11.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: ZLK020K_infVP.pdf (632 kB) - 05.03.2021 09:57:00
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ZLK020K_infStanovisko.pdf (1398 kB) - 24.03.2021 14:36:49
Text stanoviska: ZLK020K_zaverStan.pdf (182 kB) - 24.03.2021 14:36:49
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: