Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK020K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2020 12:16
Předkladatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 00304271
Datum zveřejnění: 23.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ZLK020K_oznameni.pdf (4306 kB) - 22.12.2020 12:16:39
Informace o oznámení: ZLK020K_infOznam.pdf (256 kB) - 22.12.2020 12:16:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: