Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS027K
Název koncepce: „Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2021 08:50
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 15.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2020
Text oznámení: VYS027K_oznameni.pdf (285 kB) - 15.01.2020 10:03:04
Informace o oznámení: VYS027K_infOznam.doc (41 kB) - 14.09.2020 14:04:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS027K_infZjistovaci.pdf (346 kB) - 20.02.2020 07:57:10
Závěr zjišťovacího řízení: VYS027K_zjistovaci.pdf (226 kB) - 20.02.2020 07:57:10
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: VYS027K_vyhodnoceni.pdf (2254 kB) - 14.09.2020 14:00:52
Návrh koncepce: VYS027K_navrh.pdf (6594 kB) - 14.09.2020 14:00:52
Informace o návrhu koncepce: VYS027K_infNavrh.pdf (283 kB) - 14.09.2020 14:11:37
Termín pro zaslání vyjádření: 05.10.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS027K_infStanovisko.pdf (365 kB) - 13.11.2020 13:10:56
Text stanoviska: VYS027K_zaverStan.pdf (325 kB) - 13.11.2020 13:10:56
Informace o zveřejnění prohlášení: VYS027K_infVyporadani.pdf (191 kB) - 02.03.2021 08:50:05
Schválená koncepce: VYS027K_schvalenaKoncepce.zip (16570 kB) - 02.03.2021 08:50:05
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: