Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK016K
Název koncepce: Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2021 13:22
Předkladatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov
IČO předkladatele: 00301825
Datum zveřejnění: 21.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.08.2014
Text oznámení: OLK016K_oznameni.pdf (4368 kB) - 21.07.2014 13:55:20
Informace o oznámení: OLK016K_infOznam.doc (61 kB) - 21.07.2014 13:55:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK016K_infZjistovaci.doc (118 kB) - 27.08.2014 10:36:31
Závěr zjišťovacího řízení: OLK016K_zjistovaci.doc (118 kB) - 27.08.2014 10:36:41
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: OLK016K_vyhodnoceni.pdf (3789 kB) - 22.12.2014 15:08:30
Návrh koncepce: OLK016K_navrh.pdf (11777 kB) - 22.12.2014 15:07:52
Informace o návrhu koncepce: OLK016K_infNavrh.doc (66 kB) - 22.12.2014 15:02:41
Datum veřejného projednání: 24.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: OLK016K_infVP.pdf (34 kB) - 19.02.2015 11:08:06
Zápis z veřejného projednání: OLK016K_zapisVP.PDF (79 kB) - 04.03.2015 13:52:48
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK016K_infStanovisko.doc (128 kB) - 16.03.2015 10:16:43
Text stanoviska: OLK016K_zaverStan.doc (128 kB) - 16.03.2015 10:15:47
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: OLK016K_schvalenaKoncepce.pdf (5266 kB) - 31.05.2021 13:19:25
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: