Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM691F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Jiřice u Moravských Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2020 14:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.05.2019
Předkladatel: MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM691F_zadani.pdf (626 kB) - 22.05.2019 12:28:53
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.06.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM691F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (117 kB) - 26.11.2020 14:34:08
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM691F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (117 kB) - 26.11.2020 14:34:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM691F_navrh.pdf (1210 kB) - 26.11.2020 14:35:57
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM691F_vyhodnoceni.pdf (2307 kB) - 26.11.2020 14:35:57
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.11.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM691F_stanoviskoSEA.pdf (208 kB) - 26.11.2020 14:44:50
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: