Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK006K
Název koncepce: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2020 10:04
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 07.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2018
Text oznámení: HKK006K_oznameni.zip (15566 kB) - 07.09.2018 13:33:42
Informace o oznámení: HKK006K_infOznam.pdf (296 kB) - 07.09.2018 13:33:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK006K_infZjistovaci.pdf (336 kB) - 10.10.2018 15:16:19
Závěr zjišťovacího řízení: HKK006K_zjistovaci.pdf (336 kB) - 10.10.2018 15:15:35
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: HKK006K_vyhodnoceni.zip (5755 kB) - 16.07.2019 12:58:54
Návrh koncepce: HKK006K_navrh.zip (75557 kB) - 16.07.2019 12:58:54
Informace o návrhu koncepce: HKK006K_infNavrh.pdf (128 kB) - 16.07.2019 12:58:54
Datum veřejného projednání: 16.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: HKK006K_infVP.pdf (384 kB) - 25.07.2019 08:51:43
Zápis z veřejného projednání: HKK006K_zapisVP.zip (556 kB) - 21.08.2019 16:29:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: HKK006K_infStanovisko.zip (641 kB) - 11.09.2019 14:29:24
Text stanoviska: HKK006K_zaverStan.zip (641 kB) - 11.09.2019 14:29:24
Informace o zveřejnění prohlášení: HKK006K_infVyporadani.zip (2008 kB) - 13.01.2020 10:04:07
Schválená koncepce: HKK006K_schvalenaKoncepce.pdf (2057 kB) - 13.01.2020 10:04:07
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: