Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK031K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2022 09:33
Předkladatel: Statutární město Opava
IČO předkladatele: 00300535
Datum zveřejnění: 30.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2021
Text oznámení: MSK031K_oznameni.pdf (3322 kB) - 30.08.2021 12:26:36
Informace o oznámení: MSK031K_infOznam.pdf (318 kB) - 30.08.2021 12:26:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK031K_infZjistovaci.zip (1199 kB) - 22.09.2021 11:46:15
Závěr zjišťovacího řízení: MSK031K_zjistovaci.pdf (355 kB) - 22.09.2021 11:46:15
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MSK031K_vyhodnoceni.pdf (2942 kB) - 26.11.2021 08:49:59
Návrh koncepce: MSK031K_navrh.zip (2928 kB) - 26.11.2021 08:49:59
Informace o návrhu koncepce: MSK031K_infNavrh.pdf (333 kB) - 26.11.2021 10:06:05
Datum veřejného projednání: 17.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.01.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK031K_infVP.pdf (214 kB) - 06.01.2022 10:24:16
Zápis z veřejného projednání: MSK031K_zapisVP.pdf (224 kB) - 24.01.2022 12:46:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MSK031K_infStanovisko.pdf (232 kB) - 11.02.2022 11:15:28
Text stanoviska: MSK031K_zaverStan.pdf (388 kB) - 11.02.2022 11:15:28
Informace o zveřejnění prohlášení: MSK031K_infVyporadani.pdf (714 kB) - 22.04.2022 09:33:24
Schválená koncepce: MSK031K_schvalenaKoncepce.zip (4694 kB) - 22.04.2022 09:33:24
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: