Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK031K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Opavy 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2021 11:46
Předkladatel: Statutární město Opava
IČO předkladatele: 00300535
Datum zveřejnění: 30.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2021
Text oznámení: MSK031K_oznameni.pdf (3322 kB) - 30.08.2021 12:26:36
Informace o oznámení: MSK031K_infOznam.pdf (318 kB) - 30.08.2021 12:26:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK031K_infZjistovaci.zip (1199 kB) - 22.09.2021 11:46:15
Závěr zjišťovacího řízení: MSK031K_zjistovaci.pdf (355 kB) - 22.09.2021 11:46:15
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: