Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK014K
Název koncepce: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2021 13:45
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 25.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2021
Text oznámení: KVK014K_oznameni.zip (3628 kB) - 25.03.2021 13:45:52
Informace o oznámení: KVK014K_infOznam.pdf (159 kB) - 25.03.2021 13:45:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: