Posuzování koncepcí
Kód koncepce: KVK014K
Název koncepce: Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2022 13:34
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 25.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.04.2021
Text oznámení: KVK014K_oznameni.zip (3628 kB) - 25.03.2021 13:45:52
Informace o oznámení: KVK014K_infOznam.pdf (159 kB) - 25.03.2021 13:45:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK014K_infZjistovaci.pdf (146 kB) - 07.05.2021 10:14:44
Závěr zjišťovacího řízení: KVK014K_zjistovaci.pdf (243 kB) - 07.05.2021 10:14:44
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: KVK014K_vyhodnoceni.zip (5543 kB) - 21.07.2021 13:40:16
Návrh koncepce: KVK014K_navrh.zip (10533 kB) - 21.07.2021 13:40:16
Informace o návrhu koncepce: KVK014K_infNavrh.pdf (149 kB) - 21.07.2021 13:40:16
Datum veřejného projednání: 13.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: KVK014K_infVP.pdf (126 kB) - 21.07.2021 13:41:06
Zápis z veřejného projednání: KVK014K_zapisVP.doc (209 kB) - 18.08.2021 15:31:18
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: KVK014K_infStanovisko.zip (2591 kB) - 16.09.2021 15:22:39
Text stanoviska: KVK014K_zaverStan.pdf (630 kB) - 16.09.2021 15:21:12
Informace o zveřejnění prohlášení: KVK014K_infVyporadani.pdf (708 kB) - 18.11.2021 10:58:39
Schválená koncepce: KVK014K_schvalenaKoncepce.zip (12937 kB) - 25.01.2022 13:34:39
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: