Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK007S
Název koncepce: Zpráva o uplatňování ÚP Čeladná vč. zm. č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2020 15:06
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Čeladná
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 16.07.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: MSK007S_navrh_textNavrhu.pdf (1257 kB) - 19.11.2019 09:18:39
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: MSK007S_navrh_textStanoviska.pdf (584 kB) - 19.11.2019 09:18:39
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Frélich Zdeněk Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK007S_vyhodnoceni.pdf (4825 kB) - 04.12.2020 15:06:39
Text Hodnocení Natura 2000: MSK007S_Natura.pdf (2286 kB) - 04.12.2020 15:06:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.12.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK007S_stanoviskoSEA.pdf (302 kB) - 04.12.2020 15:06:06
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: