Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK021K
Název koncepce: Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2021 10:10
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 11.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2020
Text oznámení: OLK021K_oznameni.pdf (3387 kB) - 12.03.2020 14:00:19
Informace o oznámení: OLK021K_infOznam.doc (80 kB) - 11.03.2020 13:42:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK021K_infZjistovaci.zip (2330 kB) - 30.04.2020 14:34:51
Závěr zjišťovacího řízení: OLK021K_zjistovaci.pdf (321 kB) - 30.04.2020 14:34:51
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: OLK021K_vyhodnoceni.zip (6585 kB) - 19.06.2020 12:19:44
Návrh koncepce: OLK021K_navrh.zip (8292 kB) - 19.06.2020 12:13:22
Informace o návrhu koncepce: OLK021K_infNavrh.pdf (270 kB) - 19.06.2020 12:08:15
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK021K_infStanovisko.zip (320 kB) - 05.08.2020 12:36:02
Text stanoviska: OLK021K_zaverStan.pdf (351 kB) - 05.08.2020 12:28:41
Informace o zveřejnění prohlášení: OLK021K_infVyporadani.pdf (431 kB) - 21.05.2021 10:10:33
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: