Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK024K
Název koncepce: Aktualizace Stategického plánu rozvoje města Děčín na léta 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2020 09:02
Předkladatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO předkladatele: 00261238
Datum zveřejnění: 18.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2020
Text oznámení: ULK024K_oznameni.pdf (3530 kB) - 16.03.2020 08:28:42
Informace o oznámení: ULK024K_infOznam.pdf (61 kB) - 16.03.2020 08:28:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK024K_infZjistovaci.pdf (487 kB) - 23.04.2020 08:40:03
Závěr zjišťovacího řízení: ULK024K_zjistovaci.pdf (439 kB) - 23.04.2020 08:40:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ULK024K_vyhodnoceni.zip (3508 kB) - 23.07.2020 09:21:03
Návrh koncepce: ULK024K_navrh.pdf (2134 kB) - 23.07.2020 09:21:03
Informace o návrhu koncepce: ULK024K_infNavrh.pdf (75 kB) - 23.07.2020 10:00:48
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK024K_infStanovisko.zip (277 kB) - 16.09.2020 09:02:29
Text stanoviska: ULK024K_zaverStan.zip (847 kB) - 16.09.2020 08:54:58
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: