Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM344F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Odrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2019 10:38
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 21.01.2016
Předkladatel: MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00283509
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM344F_zadani.pdf (359 kB) - 25.01.2016 16:16:44
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.02.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM344F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (87 kB) - 12.02.2016 08:59:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM344F_vyhodnoceni.pdf (1684 kB) - 01.02.2019 10:37:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 31.01.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM344F_stanoviskoSEA.pdf (256 kB) - 01.02.2019 10:38:01
Datum veřejného projednání: 24.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 31.07.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: