Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK198F
Název koncepce: Zpráva o upl. územního plánu Vražné vč. zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2018 10:17
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 23.05.2016
Předkladatel: Městský úřad Odry
IČO předkladatele: 00298221
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: MSK198F_zprava.PDF (251 kB) - 16.11.2016 14:49:33
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 21.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: MSK198F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (1197 kB) - 16.11.2016 14:52:01
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 25.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.10.2018
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK198F_navrh.pdf (2764 kB) - 16.03.2018 08:44:11
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK198F_vyhodnoceni.pdf (1681 kB) - 16.03.2018 08:44:11
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.02.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK198F_stanoviskoSEA.pdf (567 kB) - 16.03.2018 08:45:09
Datum veřejného projednání: 28.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 04.06.2018
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK198F_infoVP.pdf (140 kB) - 01.10.2018 10:17:07