Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK006K
Název koncepce: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Wed Oct 10 15:16:19 CEST 2018
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: Fri Sep 07 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: HKK006K_oznameni.zip (15566 kB) - 07.09.2018 13:33:42
Informace o oznámení: HKK006K_infOznam.pdf (296 kB) - 07.09.2018 13:33:42
Závěr zjišťovacího řízení: HKK006K_zjistovaci.pdf (336 kB) - 10.10.2018 15:15:35
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: