Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK007K
Název koncepce: Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2019 11:48
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 15.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2019
Text oznámení: HKK007K_oznameni.zip (16803 kB) - 15.11.2019 12:33:52
Informace o oznámení: HKK007K_infOznam.pdf (132 kB) - 15.11.2019 12:33:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK007K_infZjistovaci.pdf (224 kB) - 10.12.2019 11:48:09
Závěr zjišťovacího řízení: HKK007K_zjistovaci.pdf (224 kB) - 10.12.2019 11:48:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: