Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
MZP/2021/710/366
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38495/ENV/11
Platnost do: 15.06.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: DP ECO-CONSULT s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: V Lukách 446/12
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové
Zaměstnavatel - PSČ: 503 41
Zaměstnavatel - telefon: 776 813 743
Bydliště - ulice: V Lukách 446/12
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 503 41
Bydliště - telefon: 776 813 743
Email: dpacesna@eco-consult.cz; d.pacesna@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: