Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK008K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2021 15:36
Předkladatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. Eduarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO předkladatele: 00262978
Datum zveřejnění: 09.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2021
Text oznámení: LBK008K_oznameni.zip (59811 kB) - 09.06.2021 13:18:32
Informace o oznámení: LBK008K_infOznam.pdf (409 kB) - 09.06.2021 13:18:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK008K_infZjistovaci.pdf (741 kB) - 14.07.2021 15:36:34
Závěr zjišťovacího řízení: LBK008K_zjistovaci.pdf (741 kB) - 14.07.2021 15:22:59
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokument oznámení předložen po dopracování na základě vrácení oznámení předloženého dne 4. 5. 2021.