Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK007K
Název koncepce: Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 17.04.2020 13:43
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 15.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2019
Text oznámení: HKK007K_oznameni.zip (16803 kB) - 15.11.2019 12:33:52
Informace o oznámení: HKK007K_infOznam.pdf (132 kB) - 15.11.2019 12:33:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK007K_infZjistovaci.pdf (224 kB) - 10.12.2019 11:48:09
Závěr zjišťovacího řízení: HKK007K_zjistovaci.pdf (224 kB) - 10.12.2019 11:48:09
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: HKK007K_vyhodnoceni.zip (17601 kB) - 04.02.2020 12:41:27
Návrh koncepce: HKK007K_navrh.zip (33093 kB) - 04.02.2020 12:41:27
Informace o návrhu koncepce: HKK007K_infNavrh.pdf (132 kB) - 04.02.2020 12:41:27
Datum veřejného projednání: 05.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: HKK007K_infVP.pdf (628 kB) - 07.02.2020 09:28:43
Zápis z veřejného projednání: HKK007K_zapisVP.zip (1365 kB) - 11.03.2020 08:28:08
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: HKK007K_infStanovisko.pdf (111 kB) - 08.04.2020 14:36:23
Text stanoviska: HKK007K_zaverStan.zip (7469 kB) - 17.04.2020 13:43:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: