Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK106P
Název koncepce: Změna č. 5 územního plánu obce Černý Důl
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2014 09:44
Předkladatel: Úřad městyse Černý Důl
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Úřad městyse Černý Důl, po dobu 30 dnů
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK106P_stanoviskoNavrhZadani.doc (136 kB) - 13.08.2008 15:21:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK106P_stanoviskoNavrh1.pdf (308 kB) - 03.07.2014 09:44:38
Důvody ukončení posuzování: