Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK117F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Chlumec nad Cidlinou
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2016 13:04
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 29.07.2014
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: HKK117F_zprava.pdf (411 kB) - 24.11.2014 10:23:26
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 28.08.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: HKK117F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (257 kB) - 24.11.2014 10:24:25
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 05.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2015
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK117F_vyhodnoceni.pdf (3321 kB) - 21.04.2016 13:03:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 15.01.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK117F_stanoviskoSEA.pdf (321 kB) - 21.04.2016 13:04:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: