Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Skybová Marie Ing., PhD.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
20738/ENV/13
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38388/ENV/08, MZP/2017/710/1505
Platnost do: 01.11.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Zahradní 241
Zaměstnavatel - mesto: Štítina
Zaměstnavatel - PSČ: 747 91
Zaměstnavatel - telefon: 775 079 928
Bydliště - ulice: Zahradní 241
Bydliště - město: Štítina
Bydliště - PSČ: 747 91
Bydliště - telefon: 775 079 928
Email: Marie.Skybova@seznam.cz
Poznámka: územní plánování, krajinný ráz, studie proveditelnosti, udržitelný rozvoj, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano