Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC238F
Název koncepce: Mělník - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2021 15:42
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.03.2014
Předkladatel: Městský úřad Mělník
IČO předkladatele: 00237051
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 26.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC238F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (119 kB) - 14.05.2014 11:30:13
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): STC238F_navrh.pdf (11900 kB) - 24.10.2017 12:22:34
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC238F_vyhodnoceni.pdf (6484 kB) - 24.10.2017 12:22:34
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.04.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC238F_stanoviskoSEA.pdf (1024 kB) - 28.07.2021 15:42:54
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: