Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK103P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Starý Hrozenkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2010 07:05
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
IČO předkladatele: 00291463
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK103P_navrhZadani.pdf (5389 kB) - 04.10.2007 15:01:44
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK103P_stanoviskoNavrhZadani.doc (142 kB) - 31.10.2007 13:01:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: ZLK103P_stanoviskoKoncept.doc (136 kB) - 03.08.2010 07:05:25
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: