Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK326P
Název koncepce: Návrh Zadání změny č. 1 územního plánu Tanvald
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2016 13:15
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČO předkladatele: 00262587
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK326P_stanoviskoNavrhZadani.doc (68 kB) - 10.01.2013 09:35:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK326P_stanoviskoNavrh1.pdf (158 kB) - 16.12.2014 13:43:09
Text stanoviska k návrhu (2): LBK326P_stanoviskoNavrh2.pdf (161 kB) - 04.02.2016 13:15:27
Důvody ukončení posuzování: