Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK446P
Název koncepce: Změna č. 1 územního plánu Mosty u Jablunkova - nové zadání
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2015 07:12
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK446P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (132 kB) - 23.02.2012 14:26:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK446P_stanoviskoNavrh1.rtf (310 kB) - 23.11.2015 07:12:44
Text stanoviska k návrhu (2): MSK446P_stanoviskoNavrh2.rtf (367 kB) - 23.11.2015 07:12:05
Důvody ukončení posuzování: