Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK002F
Název koncepce: Územní plán Staré Heřminovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2016 12:26
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 04.01.2013
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele: 00295892
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK002F_zadani.DOC (125 kB) - 28.01.2013 14:42:46
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.01.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK002F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (125 kB) - 28.01.2013 14:45:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 28.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.09.2014
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK002F_vyhodnoceni.zip (11769 kB) - 07.01.2016 12:22:56
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.01.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK002F_stanoviskoSEA.rtf (353 kB) - 07.01.2016 12:20:35
Datum veřejného projednání: 07.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: