Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK276P
Název koncepce: Územní plán Pustá Polom
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2010 12:17
Předkladatel: Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK276P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (302 kB) - 07.12.2009 10:26:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK276P_stanoviskoNavrh1.rtf (295 kB) - 29.11.2010 12:17:19
Důvody ukončení posuzování: