Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK077S
Název koncepce: Návrh zadání Úzeního plánu Staré Hutě
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2021 12:24
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Uherské Hradiště
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.01.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK077S_navrh_textNavrhu.pdf (1357 kB) - 15.01.2021 12:24:38
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK077S_navrh_textStanoviska.pdf (278 kB) - 15.01.2021 12:24:38
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: