Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK404P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Sobotka
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2013 13:24
Předkladatel: Městský úřad Jičín
IČO předkladatele: 00271632
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jičín
Text návrhu zadání: HKK404P_navrhZadani.pdf (169 kB) - 25.10.2010 08:29:23
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK404P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (315 kB) - 21.01.2013 10:17:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK404P_stanoviskoNavrh1.pdf (319 kB) - 07.02.2013 13:24:03
Důvody ukončení posuzování: