Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: VYS008S
Název koncepce: ÚP Havlíčkův Brod - změna č. 5
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2022 14:37
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Havlíčkův Brod - odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 15.09.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: VYS008S_navrh_textNavrhu.pdf (81 kB) - 14.02.2022 14:33:34
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: VYS008S_navrh_textStanoviska.pdf (527 kB) - 14.02.2022 14:33:34
Posuzovatel SEA: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): VYS008S_navrh.pdf (9186 kB) - 14.02.2022 14:35:46
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: VYS008S_vyhodnoceni.pdf (2746 kB) - 14.02.2022 14:35:46
Text Hodnocení Natura 2000: VYS008S_Natura.pdf (1044 kB) - 14.02.2022 14:35:46
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: VYS008S_navrhStanoviskoDoss.docx (31 kB) - 14.02.2022 14:37:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.02.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: VYS008S_stanoviskoSEA.pdf (288 kB) - 14.02.2022 14:37:30
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: