Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK482P
Název koncepce: Slavoňov - územní plán
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2015 12:42
Předkladatel: Městský úřad Nové Město nad Metují
IČO předkladatele: 00272876
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK482P_navrhZadani.pdf (345 kB) - 08.09.2011 14:48:36
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK482P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (345 kB) - 24.04.2015 12:41:21
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK482P_stanoviskoNavrh1.pdf (296 kB) - 24.04.2015 12:42:24
Důvody ukončení posuzování: